“Que ves na seguinte imaxe?”: as técnicas proxectivas da psicoloxía

A psiconálise é unha das prácticas máis coñecidas da psicoloxía, que consiste en investigar e comprender o inconsciente dunha persoa. Os problemas do/da paciente trátanse por medio das experiencias que puidese ter durante a infancia, a interpretación dos seus soños, os erros cometidos e as técnicas de asociación libre.

Dentro das terapias de psiconálise, atopámonos as técnicas proxectivas, mediante as cales o/a paciente se “proxecta” noutra persoa, nun obxecto, nunha situación, nunha calidade ou desexo que lle é propio. Esta técnica consiste en presentarlle estímulos ambiguos á persoa tratada de maneira que ao describilos reflicta ideas ou sensacións reprimidas. Isto permite que se exprese de forma inconsciente, xa que se estimula o seu pensamento máis emocional.

A continuación imos ver os tipos de técnicas proxectivas máis utilizadas:

  • Tests temáticos: nesta terapia preséntase un material visual onde o/a paciente debe crear unha historia a raíz del. NoTest de percepción temática de Murray”, que é un dos máis coñecidos, a persoa debe contextualizar o que pasou antes e despois da toma dunha fotografía ou imaxe que se lle presenta para expresar os seus propios pensamentos, medos ou desexos.

  • Tests gráficos: neles o/a paciente ten que debuxar nunha folla en branco un personaxe ou unha escena que el/ela imaxine. O debuxo é completamente libre, polo que se proxectará nel os seus desexos ou medos de maneira inconsciente. Unha das terapias máis utilizadas é o “Test da figura humana”, onde se debe debuxar a unha persoa. Con esta terapia demostrouse que se representa unha profunda e íntima expresión da personalidade do autor.

  • Tests estruturais: consiste na interpretación de imaxes abstractas. Os resultados poden servir de orientación para determinar a patoloxía dun/dunha paciente. Nesta técnica atópase un dos test máis famosos, o “Test de Rorschach”, no que a persoa tratada ten que interpretar unha serie de láminas con diferentes formas e cores.

  • Tests asociativos: a persoa debe completar frases verbais ou escritas co primeiro que as asocie. Neste caso, a técnica máis utilizada é o “Test de frases incompletas de Sacks”.

Todos estes métodos axudan a que as persoas poidan expresar de xeito inconsciente todo o que lles está afectando no seu interior e non son capaces de xestionar. Con esta información, os/as profesionais da psicoloxía poden facilitar a identificación do diagnóstico do/da paciente.

En García e Lestón contamos co mellor equipo de profesionais no campo da psicoloxía para darche a asistencia que precisas. O noso principal obxectivo é asegurar a túa calidade de vida e a túa saúde tanto mental como física.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *